Logo Bip

Świetlica

Nasza świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 16.00.

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

  • Natalia Gęsty
  • Zofia Trzaskalik
  • Izabela Kozub

Świetlica szkolna zajmuje jedno duże pomieszczenie i dzieli je ze szkolną stołówką. Swoimi działaniami obejmujemy wszystkich uczniów, zarówno ze Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum.
Zakres dizałalności świetlicy regulują przepisy statutu szkoły. Wychowawca świetlicy ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali nauczyciele, a warunki pracy umożliwiają nam wykonywanie zadań i samodoskonalenie się.

Organizatorami działalności pracy w świetlicy są wychowawcy. Praca z dziećmi odbywa się zgodnie z wcześniej ułożonym planem. 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, spożycia posiłku i odrabiania prac domowych. Spędzenie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują.

Zabawa jest oprócz nauki podstawową formą aktywności uczniów, dlatego uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie z upodobaniami, które staramy się kształtować. Zajęcia świetlicowe ćwiczą spostrzegawczość, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną muzyczną. Kładziemy nacisk na kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

ZAJĘCIA PROWADZONE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, kolorowanie, wycinanie, sklejanie, orgiami i inne)
  • edukacyjne (oglądanie filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne)
  • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat
  • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych)
  • ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu – wiersza, piosenki (programy artystyczne, zajęcia muzyczne)
  • wzbogacające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy tematyczne, zajęcia muzyczne)
  • kształtujące ekspresję ruchową (zajęcia taneczne, gry i zabawy zręcznościowe)
drukuj
« powrót
Do góry