Logo Bip

POKL

Projekty » POKL

„POSZERZYĆ  HORYZONTY – SZKOŁA  PEŁNIEJSZYCH  SZANS”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
W projekcie uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Syryni.

"Poszerzyć horyzonty - szkoła pełniejszych szans" – to tytuł programu, w ramach którego nasza szkoła otrzymała środki na pomoc uczniom w nauce. 
W ramach projektu organizowane będą różnego rodzaju zajęcia: kółka zainteresowań 
i przedmiotowe. Projekt umożliwi zakup dla szkoły nowoczesnych pomocy naukowych: tablic interaktywnych, rzutników, kamer, aparatów fotograficznych i innych.

Projekt realizowany jest od 15.09.2010 r. – 14.09.2012 r.
Wartość dofinansowania: 394.773 złote

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

drukuj
« powrót
Do góry