Logo Bip

Lepsza Szkoła

Projekty » Lepsza Szkoła

Projekt edukacyjny "Lepsza Szkoła" Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego prowadzony jest w Szkole Podstawowej w Syryni od 2008 roku.
Obejmuje sprawdzanie wiedzy uczniów z zakresu matematyki za pomocą standaryzowanych testów "Sesji z plusem". W projekcie udział biorą wszyscy uczniowie klas 4-6 naszej szkoły. Uczniowie piszą trzy razy w roku szkolnym (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego) testy, które dają nauczycielowi możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów w ciągu każdego roku nauki matematyki.
Indywidualizowane raporty pozwalają porównać wyniki poszczególnych uczniów oraz całej klasy z rezultatami szkoły, województwa, kraju. Pokazują, które typy zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności i umożliwiają analizę metod pracy.
Program „Lepszej Szkoły” pomagają w badaniu efektywności nauczania, weryfikacji wiedzy uczniów oraz przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych. W ramach projektu od kilku lat nasza szkołą przeprowadza także” Próbny sprawdzian szóstoklasisty”, który daje miarodajną ocenę wiedzy uczniów na kilka miesięcy przed właściwym sprawdzianem.

 

drukuj
« powrót
Do góry