Logo Bip

Etap I

Mikroprojekt „Szlakiem legend i zabytków historyczno – przyrodniczych. Etap I”

Informacja szczegółowa na temat I etapu:

Projekt „Szlakiem legend i zabytków historyczno – przyrodniczych. Etap I” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Przekraczamy Granice w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

Całkowite wydatki kwalifikowalne I-go etapu projektu to 20 240,00 EUR. 

W realizację projektu zaangażowani byli uczniowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Syryni oraz Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej wraz z nauczycielami. Uczniowie brali udział w biegu przełajowym i konkursie plastyczno – fotograficznym, namalowali również mural na betonowym płocie boiska LZS Naprzód 32 Syrynia. Mieli ponadto za zadanie zebrać informacje i legendy dotyczące zabytków historycznych i przyrodniczych Syryni oraz Suchej Górnej, które stały się podstawą wydanej publikacji. W ramach pierwszego etapu projektu wydaliśmy przewodnik turystyczny, promujący nasze miejscowości. Publikacja w przystępny sposób opisuje zabytki historyczne i przyrodnicze naszych okolic oraz przybliża funkcjonujące tutaj legendy. Jest bogato ilustrowana, poprzez co ukazuje piękno krajobrazowe naszych miejscowości. 

W naszych zamierzeniach przewodnik turystyczny wraz z muralem mają być trwałą promocją turystyczną naszych miejscowości, mają również zachęcić potencjalnych turystów do zwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z bogactwem historycznym i przyrodniczym tutejszych ziem. 

Zaangażowani w projekt uczniowie mieli możliwość pozytywnego zaprezentowania się w środowisku lokalnym. Zapoznali się z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym swoich miejscowości, pracowali również na ich rzecz, co niewątpliwie przyczyniło się do wzbudzenia w młodych ludziach odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania. 

drukuj
« powrót
Do góry