Logo Bip

Comenius

Projekty » Comenius

We wrześniu 2012 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu Comenius. Tytuł projektu brzmi "In Search of Talents"
(W poszukiwaniu talentów). Jest to projekt wielostronny i będzie on realizowany w okresie dwóch lat.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Syryni jest koordynatorem projektu, a pozostali partnerzy to szkoły z Wielkiej Brytanii i Litwy.

Motywacją do udziału w projekcie była chęć stworzenia uczniom możliwości rozwijania się językowo, w mowie i piśmie, zwiększenia ich zdolności i pewności siebie w porozumiewaniu się językami obcymi, stworzenia okazji do bezpośredniego komunikowania się, a także kształtowania postaw społecznych i międzykulturowych, nawiązywania przyjaźni międzynarodowych, poznania zwyczajów i tradycji krajów współpracujących, doświadczenia innej kultury oraz innego sposobu postrzegania świata.

This school year we have begun a European multilateral Comenius project called 
In Search Of Talents
The school in Syrynia will be a coordinator of the project.
Our cooperation during Comenius School Partnership project is aimed among others to: 
-create opportunities to search and present a variety of talents in children who are gifted in different areas, 
-develop language skills through joint interdisciplinary activities
This project will be developed for two years: 2012-2014

  1. Gimnazjum "Żejmiana" w Podbrodziu
  2. Angielska szkoła Castle Primary School w Northampton
  3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Syryni

Nauczyciel języka angielskiego Małgorzata Adamaszek

Nauczyciel języka angielskiego Małgorzata Adamaszek

Koordynator projektu Izabela Kozub

Koordynator projektu Izabela Kozub
 
NazwaRozmiarData
icoComenius12-14.ppsx179169.36 KB2014-12-01 09:17
drukuj
« powrót
Do góry